LMC Slovakia spol. s.r.o.
Kremeľská 21
841 10 Bratislava - Devín
Slovenská republika


konateľ
Dipl. Ing. Ladislav Muzikář
tel.: +421 2 65730 302 - 04
fax: +421 2 65730 407

konateľka
Dipl. Ing. Katarína Tajanová
tel.: +421 2 65730 302
mobil: +421 905 327 901
fax: +421 2 65730 407
e-mail: katarina.tajanova@lmc.sk

PhMr. Iveta Muzikářová
tel.: +421 2 65730 304
fax: +421 2 65730 407
e-mail: iveta.muzikarova@lmc.sk

obchodný zástupca pre západ SR:
Libor JÁNOŠ
tel.: +421 2 65730 302 - 04
mobil: +421 905 721 697
fax: +421 2 65730 407
e-mail: libor.janos@lmc.sk

obchodný zástupca pre východ SR:
Dipl. Ing. Ján URBAN
mobil: +421 905 723 497
mobil: +421 904 902 474
fax: +421 2 65730 407
e-mail: jan.urban@lmc.sk

Gabriela Rajterová
tel.: +421 2 65730 302
fax: +421 2 65730 407
e-mail: gabriela.rajterova@lmc.sk