Prezentačné
video
AVI 7,3 MB

Vitajte na stránkach spoločnosti

LMC Slovakia spol s.r.o.,

importéra prídavných materiálov na zváranie skupiny výrobcov Böhler Welding Group.

Spoločnosť LMC Slovakia spol s.r.o. bola založená v roku 1992. Počas jej temer 20 ročnej existencie sa spoločnosť LMC vyprofilovala na jedného z lídrov slovenského trhu so špeciálnymi vysokokvalitnými prídavnými materiálmi na zváranie.
Dominantný trhový podiel si spoločnosť udržuje najmä vo vysoko sofistikovaných oblastiach zvárania, navárania, renovácií, opráv, údržby, spájkovania, najmä pre chemický, petrochemický, oceliarenský, zlievarenský segment, pre výrobu a údržbu tlakových častí.
Spoločnosť v úzkej kooperácii s vývojovými a technickými oddeleniami jednotlivých výrobcov nie len distribuuje zváracie materiály, ale najmä sa spolupodieľa na technologických riešeniach problémov zvárania individuálnych klientov LMC.
Böhler Welding má vo svojom produktovom portfóliu tieto renomované a celosvetovo plne certifikované obchodné značky prídavných materiálov:

Podrobnosti a bližšie informácie o jednotlivých výrobcoch, resp. obchodných značkách nájdete na stránke produkty.

Spoločnosť LMC sídli od svojho založenia v bratislavskej mestskej časti Devín, na Kremeľskej ulici č. 21-23, kde má svoje administratívne i skladové centrum. (viď mapa v časti kontakt)