Zobrazený jediný výsledok

Zobraziť 12 24 36

UTP 82 AS

Hrubo obalená drážkovacia elektróda použiteľná pre všetky druhy ocelí s feritickou a austenitickou štruktúrou, ako i ocele na odliatky, liatiny a rôzne druhy neželezných kovov. Najjednoduchšie drážkovanie kovových dielcov. Je vhodná na odstraňovanie skorodovaných vrstiev kovov, ako aj tavné rezanie kovových materiálov. Zvárací prúd: = – / ~